องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย"
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 "Moving beyond Smart Cities"

 

16 พ.ย. 2564 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภา ส.ถ.๒/๖
16 พ.ย. 2564 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครนายก ผ.ถ.๒/๖
6 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
28 ก.ย. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
14 ก.ย. 2564 ประกาศหาบุคคลแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้
7 เม.ย. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู...
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากรอยต่อถนนแอสฟัลท...
31 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลางไปทางบ...
 
รู้จักความเสี่ยงของคุณ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด (Know Yo
Thailand Biennale Korat 2021 ความภูมิใจของคนโคราช
วิถีชีวิตใหม่ New normal

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555