องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 23
  20 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 19
  14 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 28
  18 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) 19
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) 22
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 1 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) 23
  31 ต.ค. 2559    ประกาศใช้แผน 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2561-2564) 18
  30 พ.ย. 542    แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2560 - 2562) 21