องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ก.พ. 2564    ประกาศรับสมัครสิบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 2
  17 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 2
  17 ก.พ. 2564    โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 1
  17 ก.พ. 2564    แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัยผ่าน Line official Account "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784" 1
  17 ก.พ. 2564    เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 (งวดที่13) 2
  17 ก.พ. 2564    ประกาศคณะอนุกรรมการการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 3) 1
  17 ก.พ. 2564    แจ้งคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราวและงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 1
  15 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ประชาชนได้รับทราบ 1
  27 ม.ค. 2564    ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 20
  20 ม.ค. 2564    มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 21
  20 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 21
  20 ม.ค. 2564    การปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไข โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน Co-Payment 21
  19 ม.ค. 2564    ช่องทางเเจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account ปภ.รับเเจ้งเหตุ 1784 19
  19 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน 17
  18 ม.ค. 2564    จำรหัสนี้เอาไว้ ปลอดภัยจากโควิด😷😷😷 14
  12 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2563) 17
  7 ม.ค. 2564    ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า 25
  7 ม.ค. 2564    ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยและห้ามมิให้จำหน่ายสูงกว่าราคาที่กำหนด 21
  6 ม.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) 22
  5 ม.ค. 2564    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564 19


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]