องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 308 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 พ.ย. 2564    การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภา ส.ถ.๒/๖ 37
  16 พ.ย. 2564    การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครนายก ผ.ถ.๒/๖ 35
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 56
  28 ก.ย. 2564    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 69
  14 ก.ย. 2564    ประกาศหาบุคคลแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้ 59
  1 ก.ย. 2564    เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ศพด.อบต.ดอนชมพู 49
  10 ส.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564 54
  10 ก.ค. 2564    คำสั่งจังหวัด 7100/2564 ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา 59
  9 ก.ค. 2564    ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 57
  8 ก.ค. 2564    ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร 58
  7 ก.ค. 2564    คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2564 51
  6 ก.ค. 2564    ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) 46
  2 ก.ค. 2564    ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) (เพิ่มเติม) 46
  1 ก.ค. 2564    คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ 512/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 42
  1 ก.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ มาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 45
  1 ก.ค. 2564    ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร. กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายสินค้าควบคุม 43
  30 มิ.ย. 2564    ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก แคมป์คนงานก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยง 43
  30 มิ.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6482/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) 52
  30 มิ.ย. 2564    มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ ในเขตเมืองนครราชสีมา 45
  29 มิ.ย. 2564    ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู ด้วยกรณีพิเศษ 42


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]