องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ประกาศสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 5
  22 ก.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 10
  17 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 10
  4 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 13
  28 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 16
  4 มิ.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 16
  9 เม.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 18
  30 มี.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564 16
  10 ก.พ. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 15
  10 ก.พ. 2564    ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 15
  22 ม.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 16
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศรายยงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 19
  17 พ.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 17
  16 ก.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 21
  2 ก.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2563 16
  11 ส.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563 21
  3 ส.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 19
  17 ก.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 21
  10 มิ.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 21
  2 มิ.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 18


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]