องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 25
  2 ต.ค. 2562    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30
  30 ก.ย. 2556    ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2557 35
  17 ก.ย. 2555    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 33
  3 ก.ย. 2555    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2556 28
  31 ส.ค. 2555    ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2556 27
  15 ก.ย. 2554    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555 32