องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563 15
  10 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 23
  14 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 21
  9 เม.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 23
  22 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 21
  13 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1พ.ศ.2562 19
  18 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2562 17
  13 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 24
  17 ธ.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 23
  30 ต.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 24
  13 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 17
  16 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 25
  8 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 24
  1 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 23
  16 พ.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 23
  1 พ.ค. 2561    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 23
  17 ส.ค. 2558    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 17
  5 ส.ค. 2558    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 23
  8 มิ.ย. 2558    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 18
  5 มิ.ย. 2558    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 21


หน้าที่ 1 [ 2 ]