องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 ส.ค. 2557    โครงการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อค้นหาสารเคมีตกค้างจากการทำเกษตร ปีงบประมาณ 2557 20
  20 ส.ค. 2557    รายงานผลการอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 21
  30 ก.ค. 2557    โครงการจิตอาสาเติมใจคลายทุกข์ 19
  23 มิ.ย. 2557    กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรม โรงเรียนต้นแบบนักรียนไทยสุขภาพดี 22
  24 ม.ค. 2557    สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. ดอนชมพู 25