องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 มี.ค. 2564    มอบหมายงานและชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 17
  12 มี.ค. 2564    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 17
  24 ก.พ. 2564    โครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 16
  14 ม.ค. 2564    ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด 16
  9 ธ.ค. 2563    ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2563 17
  13 ก.ค. 2563    ประมวลภาพประมวลภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2563 20