องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 พ.ค. 2564    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2564 20
  15 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 24
  9 พ.ย. 2563    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 21
  9 พ.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 23
  6 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 20
  6 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 21
  1 ต.ค. 2563    มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ 21
  7 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 26
  7 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 20