องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :